Disclaimer:

Disclaimer voor www.devijfsterren.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.devijfsterren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Catering de Vijf Sterren.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Catering de Vijf Sterren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website

her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Catering de Vijf Sterren.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Catering de Vijf Sterren te mogen claimen of te veronderstellen. Catering de Vijf Sterren streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. Catering de Vijf Sterren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase your page views/user staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.devijfsterren.nl op deze pagina.

Place your message, question or comments here:

Sitemap

Contact and address details

Catering the five stars

Craft market 67

1355 EE Almere-Haven

Tel 036-5319543

Follow us on:

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle